Kennis maken doe je samen

Er is veel kennis. Deze kennis gebruiken verhoogt de kwaliteit van het werk en is eigenlijk voorwaardelijk aan goed vakmanschap. Kennisgedreven werken is het nieuwe normaal:
‘It is not cool to not know’.
Onderzoek en informatie wordt pas echt kennis als anderen daarvan kennis nemen, daar iets mee willen en kunnen doen. Kennis ontstaat pas echt in gezamenlijke interactie: samen maken we kennis.

Tipje van de sluier

Tijdens het Rotterdam Kennisfestival vieren we de diverse, bestaande (kennis)samenwerkingsvormen, dragen we uit wat goed gaat, zetten we aan tot reflectie en innovatie, tonen we nieuwe en alternatieve kennisvormen, creëren we nieuwe kennis, stellen we vragen en beantwoorden we deze ter plekke en bieden we concrete vormen van kennisdoorverwerking aan. Dit doen we in diverse workshops, win-shops, wormshops & kennisshops.

Voor wie?

Het festival is voor iedereen die kennis en onderzoek beter wil (laten) benutten bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid voor de stad Rotterdam en de Rotterdammers. Denk aan beleidsmedewerkers, kennismakelaars, onderzoekers, informatie-specialisten, lectoren, professoren, overige wetenschappers en ambtenaren.

26 maart 2018

De eerste editie van het Rotterdam Kennisfestival op 12 december 2016 was een groot succes. Daarom hebben we voor 26 maart 2018 een nieuw én groter Kennisfestival georganiseerd waarin we het kennisgedreven werken verder stimuleren door:

  • Succesvolle voorbeelden van (innovatieve) kennisgedreven en informatiegestuurd werken tonen
  • Kennisinfrastructuur breder onder de aandacht brengen en (steviger) met elkaar te verbinden
  • Samenwerking met de (kennis)partners te vieren

Alle stedelijke kennispartners en alle onderdelen van de gemeente zijn aanwezig, naast nog veel andere partijen en sprekers.